Vælg sprog:

Sted

Kommune:
Sted:
Beliggenhed:  Arealets nærmere placering, f.eks. postadresse i en by eller bygd, eller GPS koordinat i det åbne land
 Her er det muligt, at indsætte geometri strengen fra MapInfo.

Arealets anvendelse

Hovedformål:
Specifikt anvendelsesformål:
Beskrivelse:  - Hvis det drejer sig om en ny arealtildeling kan formålet for arealet beskrives nærmere her.
- Hvis ansøgningen drejer sig om en ændring, kan ændringens karakter beskrives her. Det er i dette tilfælde vigtigt at få med om det drejer sig om en "Ændring", en "Overtagelse" eller "Ophør" af en arealtildeling.

tegn tilbage

Samlet antal enheder:  Samlet antal enheder.
buttondiv

Sagsbehandling

Disse felter er forbeholdt kommunen/sagsbehandleren.

Status for ansøgning:
A-nr.:  Hvis A-nr. tildeles manuelt, trykkes på blyanten.
Lokalt journal nr.:  NIN kræver ikke et journal nr., men det kan indsættes til internt brug
Godkendt af sagsbehandler:
Høringsfrist:  Dato for høringsfristens udløb.
Beslutningsdato:  Beslutningsdatoen er den dato hvor kommunen / myndighederne godkender ansøgningnen.
Ikrafttrædelsesdato:  Den godkendte ansøgning er gældende fra denne dato.
Udløbsdato:  Udløbsdato for midlertidig arealanvendelse.
Byggemodningsandel: kr Byggemodningsandel, f.eks. 10000,00 (brug ikke tusindtals-separator)
Arealet skal afstikkes i samråd med kommunen:
Kræver anden myndighedstilladelse:
Særlige vilkår:
 Særlige vilkår for arealtildelingen
I arealsagsbehandlingen skal der tages stilling til andre nødvendige myndighedsgodkendelser eller tilladelser forud for godkendelse og ibrugtagning
I henhold til § 46 Stk 3. Arealmyndigheden KAN stille supplerende vilkår om:
1) Færdsels og adgangsforhold
2) Beliggenheden af rør- og ledningsanlæg
3) Andre forhold af betydning for kommuneplanens virkeliggørelse

I feltet skrives ingen supplerende vilkår. Der skrives en tekst på max 800 anslag eller der kan henvises til uploaded fil med supplerende vilkår.

800 tegn tilbage

Sagsbehandler bemærkninger:
 Her er det muligt at skrive bemærkninger til sagen.
Max. 500 tegn.
Tekster over 500 tegn, vedhæftes i et separat dokument.

500 tegn tilbage

Medunderskriver:  Medunderskriver